El departarment d’enginyeria de Confort Solar pot realitzar projectes executius, direcció d’obra, tràmits amb les administracions i estudis previs amb total garantia normativa.

Confort Solar és una enginyeria independent capaç d’optimitzar al màxim els projectes, desde una perspectiva alternativa, sense pressions econòmiques externes que desviin l’objectiu de realitzar projectes viables econòmicament i desde la perspectiva de la sostenibilitat.

PROJECTES ELÈCTRICS I LEGALITZACIONS

Comunitats de veïns, comerç, naus industrials

PROJECTES TÈRMICS I CLIMA

Necessita un projecte tèrmic? A ConfortSolar som especialistes

PROJECTE, ESTUDI I LEGALITZACIÓ FOTOVOLTAICA

Generi la seva propia electricitat

BUTLLETINS DE LEGALITZACIÓ

Calderes, elèctrics, solar tèrmica

ESTUDIS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Redueixi la seva factura energètica

DIRECCIÓ D’OBRA

Controli l’execució de la instal·lació, proves finals i recepció.