“Calor natural”

Confort Solar ofereix els millors sistemes de calderes i estufes de biomassa del mercat per satisfer les necesitats dels sistemes de calefacció, dissenyant i instal·lant:

  • Calderes de biomassa
  • Substitució o adaptació de la seva caldera de gasoil a biomassa
  • Estufes i llars de foc per a calefacció i aigua calenta
  • Instal·lacions col·lectives per a edificis en sistemes centralitzats de Calefacció i ACS

Les nostres calderes son totalment autònomes i automàtiques capaces de satisfer les necessitats d’ús domèstic i industrial, transformant un residu en un recurs.

La tendencia del Gas i del Gas-Oil es a pujar, cada cop més. A mida que es van esgontant els recursos fòssils. En canvi el preu del pellet és ja un 50% més barat que el Gas-Oil.

Les plantes ja fa molts milers d’anys que aprofiten l’energia solar per a l’obtenció d’energia, gràcies a la fotosíntesis.

L’energia solar enmagatzemada a les plantes l’anomenem Biomassa i es pot aprofitar per a l’obtenció d’energia, tot transformant aquesta biomassa en energia tèrmica, cremant-la directament, i fins i tot en la generació d’energia elèctrica transformant aquesta energia tèrmica en energia elèctrica mitjançant una turbina.

Trobem molts tipus de biomassa per èsser aprofitada en la generació d’energia: desde la crema directe de les plantes, restes de podes, pinyols, palla,…etc o bé en els gasos produïts per la biomassa en descomposició i fins i tot dels residus orgànics que generen els animals i l’home.

A tota Europa, la biomassa és una energia emergent amb possibilitats reals de futur i és una energia subvencionada per impulsar el seu creixement, pels seus beneficis econòmics i ambientals.