“L’energia més neta és la que no es consumeix”

Oferim als nostres clients solucions personalitzades dins del camp de l’estalvi i l’eficiència energètica:

  • Anàlisi de factures i cosums d’energia
  • Amortització canvi a LEDS
  • Millora de la eficiencia de les instal·lacions existents
  • Introducció de sistemes d’energia renovables
  • Estudis i auditories energètiques
  • Monitorització

Estalvia energia i redueix la teva factura energètica. Confort solar li garanteix una disminució dels consums i una millora significativa dels rendiments de les seves instal·lacions, amb l’objectiu de reduïr la seva factura i a més les emissions de CO2 i d’altres contaminants, mantenint les mateixes prestacions energètiques i de confort, protegint el medi ambient i fomentant un comportament sostenible.

L’eficiència energètica pot millorar els costos de producció per unitat produida, millorar la competitivitat de l’empresa, estalvi en general, tant a l’industria com a la llar.